Komünizm

Pkk Marksist Leninist Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir

Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Bölücü örgütün elebaşı sözlerinde bu durumu açıkça belirtir:

Örneğin, Bölücü örgütün elebaşı 13. kuruluş yıldönümü mesajında şunları söyler:  
''Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı" diyenlere en iyi cevap olarak, 'tam tersine, KOMÜNİZMİN EN GÜÇLÜSÜ, EN DOĞRUSU, EN YÜCESİ PKK'DE GERÇEKLEŞMİŞTİR' diyoruz.''

Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK’nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir:

 ''Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine, MARKSİZM-LENINİZM’E DAYANMAK ZORUNDADIR VE DİKKAT EDİLİRSE BİZİM VARLIK NEDENİMİZ TÜMÜYLE BU GERÇEK ETRAFINDA OLUŞMUŞTUR. ...Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, MODERN DÜŞÜNCE, EN DEVRİMCİ DÜŞÜNCE OLAN MARKSİZM-LENINİZM kafalarımıza oturmayacaktı.''

Adamlar da söylüyor, bizim partimiz komünist partisi diyorlar ve bütün parti tüzüğünde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz komünist propaganda yapıyorlar. (Sayın Adnan Oktar'ın 16 Haziran 2010 tarihli Samsun Aks ve TV Kayseri röportajından )

Bölücü terör örgütü, her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, marksizme olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar: 

''MARKSİST-LENİNİST TEORİ ÇOK İYİ ÖZÜMSENMELİDİR. Önder kadrolar sık sık Marksizm`e müracaat etmeli, Marksizm'in uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler....Biz SOSYALİZMİ SİYASAL SORUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE DAHA ÇOK BİR EYLEM KILAVUZU OLARAK ELE ALACAĞIZ. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, MEVCUT İKTİDARI PARÇALAMADA BİR ARAÇ OLARAK, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.''

 

Adnan Oktar: … PKK terörü bugün Türkiye’de, dünyada önemli komünist ayaklanmalardan birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist Leninist Stalinist bir ayaklanmadır... (Amasya TV / 21 Temmuz 2008)
 

Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MİT raporlarında gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak-çekiç motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir.

Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde  şöyle belirtir:

''PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir.'' (Kürdistan`da Halk Kahramanlığı, s.78) 

 

''LENİN 1900'DE NE İSE BEN DE 21. YÜZYIL SOSYALİZMİNİ TEMSİL EDİYORUM, reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşaa ediyorum.'' (Özgür Yaşamla Diyaloglar, s. 201)
 

Apo Lenin’in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu’da komünistler Lenin’in dediğini yapıyor. Din, dini uyguluyor. Yani Marksist, Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar, olay bu. (Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV ve Kaçkar TV'deki Canlı Sohbeti (1 Temmuz 2011; 00:30)

Bölücü başı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgü ile bahseder:

İşte PROLETARYANIN KAHRAMANLARI MARKS VE ENGELS.İşte onun TEORİK, SİYASAL DAHİSİ LENİNve yine ONUN PRATİK USTALARI STALİN, HO CHİ MİNH VE MAO. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. (K.’da Halk Kahramanlığı, İstanbul, Mart 2004, s.87) 

Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu  komünist liderler gibi  acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm Marksizm, Leninizm  ve Darwinizm bunu emretmektedir. Lenin, terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleri ile açıkça dile getirir:

Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu, SİLAHLI MÜCADELEDİR; bu mücadele, bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesinkes olarak ayrılması gereken, farklı iki amaca yöneliktir; önce, bu mücadele kişilere, LİDERLERE VE ORDU VE POLİSTEKİ GÖREVLİLERE SUİKAST YAPMAYI AMAÇLAR, ikinci olarak, hem hükümete ait, hem de özel kişilere ait para kaynaklarına elkoyar. (Vladimir I. Lenin, 30 Eylül 1906, Proletari, Nr. 5)
 

Yani tabii ki diyor, her yeri bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor, komünizmin gereği bu değil mi diyor.(Sayın Adnan Oktar’ın 25 Haziran 2010 tarihli Kocaeli TV röportajından)

Bir diğer sözünde de Leninterörün ve anarşinin komünizm için ne  kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar:

"İLKESEL OLARAK TERÖRÜ HİÇ BİR ZAMAN REDDETMEDİK VE REDDEDEMEYİZ.Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir.... " (Lenin Seçme Eserler, cilt 2, sayfa 29-30, İnter Yayınları) "Nereden Başlamalı?" (Mayıs 1901)

Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor, bir tane yol. Terör diyor, şiddet. Devrimci şiddet, yani komünist şiddet. Terör olmadan, komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir, şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarına el koymadıktan sonra, proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyor adam. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu; Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız, Marksist, Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor.(Sayın Adnan Oktar'ın 16 Haziran 2010 tarihli Samsun Aks ve TV Kayseri röportajından )

PKK, terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir.  Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır.Darwinizm'in olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz.

PKK'ya çözüm, Darwinizm'in materyalizmin ve komünizmin BİLİMSEL YÖNTEMLERLE YERLE BİR EDİLMESİ ve TÜRK İSLAM BİRLİĞİNİN BİR AN ÖNCE KURULMASIDIR

Bir çözüm vardır: Anti materyalist anti komünist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı kopartılmış olur. İdeolojiye çözüm nedir? İdeolojin ortadan kaldırılmasıdır. Tek çözüm inancın ortadan kaldırılmasıdır. Bunu için de bilimsel çalışma gerekiyor. Kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede hallolur. (Adnan Oktar'ın 3 Ağustos 2011 tarihli röportajından)

Teröre çözüm arıyorlar, PKK’ya çözüm arıyorlar. 100 tane hastalık varsa tek bir tane çözüm var. Şu anda tüm dünya hasta. Tedavi tek bir ilaçla konu hallolacak. Türk İslam Birliği olduğunda bütün bu 100 tane hastalık ortadan kaybolacak.(Adnan Oktar'ın 6 Ağustos 2011 tarihli röportajından)

PKK'ya çözüm, Darwinizm'in materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk İslam birliğinin bir an önce kurulmasıdır

2011-08-22 00:48:29

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top